Daliei 11 Timișoara +4 0723297456 companiadarte@gmail.com

Valorile Companiei D’arte

logo compania darte

1.     Lumea este o scenă culturală, o simbioză a culturilor specifice , la crearea căreia contribuie fiecare om conform educației și moștenirii culturale proprii. Este esențială conștientizarea faptului că individul definește societatea prin propriile valori și în egală măsură este definit de caracteristicile societății.

2.     Fiecare om are dreptul să aleagă și să promoveze valorile culturale care îl reprezintă, dar alegerea trebuie să fie făcută prin cunoastearea întregii scare valorice a culturii care definește societatea în care viețuiește. Este importantă facilitarea accesului oamenilor la intreaga paletă valorică a culturii.

3.     Conștientizarea apartenenței la cultura specifică locală conferă oamenilor siguranța identității spirituale românești integrându-se astfel în cultura europeană păstrându-și unicitatea valorică.

4.     Artiștii și oamenii de cultură reprezintă o parte importantă a fundamentului evoluției unei societăți. Este necesar să facilităm artiștilor și oamenilor de cultură manifestarea liberă a creativității într-o societate contemporană dinamică, să inițiem proiecte de interconexiune a diferitelor arte pentru a favoriza cunoașterea și colaborarea artiștilor din diferite domenii

5.     Într-o societate aparțînând Uniunii Europene este important pentru definirea valorilor comune europene să realizăm schimburi interculturale având drept scop cunoașterea reciprocă a valorilor culturale specifice fiecărei țări.

6.     Considerând că arta și cultura formează personalitatea umană, structurandu-i scara valorilor este vital accesul copiilor și tinerilor din toate categoriile sociale la mijloacele de educare și formare prin artă.

7.     Toți oamenii sunt egali în drepturi, așadar trebuie asigurat accesul la artă și cultură de înaltă calitate oamenilor din categoriile sociale defavorizate. Arta prin caracteristicile sale poate fi liant social favorizând integrarea socială prin intermediul acesteia.

8.     Arta fiind un instrument de construcție și dezvoltare a personalității este necesară implicarea în promovarea și aplicarea art-terapiei pentru persoanele cu dizabilități pe o scară cât mai largă în România.