Daliei 11 Timișoara +4 0723297456 companiadarte@gmail.com

Cum devin membru al Companiei D’arte

logo compania darte

Pentru infaptuirea proiectelor culturale, sociale si educative propuse Compania D’Arte are nevoie de implicarea activa a membrilor comunitatii

Membrii organizatiei pot fi: membri fondatori, membri de onoare, membri activi si membri sustinatori (sponsori). Poate dobandi statutul de membru al asociatiei orice persoana fizica din tara sau din strainatate, interesata in realizarea obiectivelorasociatiei,capabila de implicare in proiectele si activitatile asociatiei. Membrii vor putea realiza propriile idei de proiect promovand obiectivele organizatiei. In functiede aportul fiecarui membru in proiectele organizatiei, se pot oferi stimulente morale,materiale (diplome, premii in bani si /sau obiecte, excursii sau tabere etc.)

Conform Statutului Companiei D’arte, membrul asociatiei trebuie sa respecte urmatorul regulament:

Art.1 Poate dobandi statutul de membru activ al asociatiei orice persoana fizica din tara sau din strainatate, interesata in realizarea obiectivelor asociatiei, capabila de implicare in proiectele si activitatile asociatiei. Intrarea in asociatie se face la propunerea consiliului director, in baza hotararii adunarii generale.

Art.2 Membrii asociatiei vor promova interesele asociatiei. In functie de aportul fiecarui membru la bunul mers al asociatiei, se pot da stimulente morale , materiale (diplome, premii in bani si /sau obiecte, excursii sau tabere partial sau total subventionate din fondurile asociatiei, donatii etc.), in baza hotararii consiliului director.

Art.3 Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) si exludere. Excluderea membrilor din asociatie va opera in cazul lipsei totale de activitate timp de trei luni consecutiv, precum si in cazul abaterilor grave de la   statutul asociatiei,   prejudicierea intereselor asociatiei sau a renumelui acestuia sau nerespectarea hotararilor organelor statutare. Excluderea unui membru din asociatie se decide de catre adunarea generala constituita conform statutului, cu majoritate de voturi, la propunerea consiliului director

Art.4 Membrii asociatiei au obligatia de a participa la adunarile generale. In situatia in care un membru al asociatiei lipseste in mod nemotivat de 3 ori consecutiv de la intrunirea adunarii generale, va fi sanctionat cu excluderea din asociatie. Cei exclusi nu pot emite pretentii asupra cotizatiilor pe care le-au achitat pana in acel moment.

Art.5 Fiecare membru al asociatiei se obliga sa achite cotizatia lunara si taxa de inscriere, stabilita la inceputul fiecarui an calendaristic. Neplata cotizatiei anuale este considerata drept dezinteres pentru activitatea organizatiei si atrage excluderea membrului din asociatie.

Daca doresti sa devii membru contacteaza-ne : email companiadarte@gmail.com