Daliei 11 Timișoara +4 0723297456 companiadarte@gmail.com

Prelucrarea datelor cu caracter personal Asociația Compania D’arte

logo compania darte

Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politica de confidentialitate se aplica din data de 25 mai 2018, când intra in vigoare Regulamentul general privind protecţia datelor („GDPR”), regulament european care protejează prelucrările de date cu caracter personal, instituie libera circulație a datelor cu caracter personal și protejează drepturile și libertățile persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Din perspectiva regulamenului, Asociatia Compania D’arte este „operatorul de date” si are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Operator date: Asociatia Compania D’arte
CIF: 18917864
Site web: www.companiadearte.com

Asociatia “Compania D’arte” este inscrisa sub nr. 24978 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Modul in care colectăm datele cu caracter personal?

 • Colectăm date cu caracter personal pe care ni le oferiţi prin consimtamant direct, prin

completarea formularului de inscriere la cursurile pe care le organizam, a formularului de inscriere ca voluntar in organizatie, prin completarea adeziunii de membru al organizatiei

 • Colectam date cu caracter personal prin interactiune directa, in momentul in care ne contactati pentru a va oferi informatii despre activitatea noastra – prin email, telefonic sau personal.
 • Colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră sau de la organizaţia dumneavoastră în timpul executării contractelor pe care le incheiem de comun acord.

Ce tip de date cu caracter personal colectăm?

Colectam următoarele categorii de date, diferentiat, in functie de tipul de informatii necesare :

 • Numele si prenumele dvs. si al copilului (daca activitatea la care doriti sa participati necesita aceasta informatie), adresa, e-mailul, numerele de telefon, scoala frecventata de catre copil (daca activitatea la care doriti sa participati necesita aceasta informatie) , data nașterii, experienta in domeniu, numărul și seria cărții de identitate
 • Cont bancar – in cazul in care alegeti ca modalitate de plata, achitarea sumelor prin contul curent
 • Fotografii si filmari realizate in cadrul activitatilor desfasurate in spatiul Asociatiei Compania D’arte si in spatiul public
 • CNP – in cazul specific contractelor incheiate de comun acord

Care este scopul colectarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm pentru următoarele motive:

 • Pentru a va oferi informatii despre activitatile organizate de organizatie la care doriti sa participati
 • Pentru inscrierea la cursurile si atelierele pe care le organizam

Transferul datelor dvs. cu caracter personal?

Informatiile despre dumneavoastra sunt confidentiale, nu vor fi transmise catre alte persoane din afara organizației noastre, fară a avea consimțământul dumneavoastră.

Cat timp pastram datele?

Datele cu caracter personal pe care le deținem le păstram conform perioadei legale sau până in momentul in care ne solicitati stergerea inregistrarii acestora din baza noastră de date, printr-un email la adresa companiadarte@gmail.com .

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Conform GPRD, aveţi o serie de drepturi privind datele dumneavoastră cu caracter personal, iar noi, ca operator de date, suntem oligați să le respectăm.

 • Dreptul la acces – aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că Asociatia Compania D’arte prelucrează datele dvs. cu caracter personal şi aveţi dreptul de a accesa aceste date
 • Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea sau corectarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte
 • Dreptul la ştergere – Aveti dreptul de a obţine ştergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada necesară pentru verificarea acurateţei acestora, dacă obiectaţi în ce priveşte prelucrarea ulterioară, pe baza interesului legitim, sau dacă doriţi să blocaţi datele în contextul exercitării sau apărării unei revendicări juridice. În acelaşi timp, puteţi solicita blocarea datelor dvs. în cazul prelucrării ilegale, în cazul în care nu doriţi ştergerea acestora.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – când vă prelucrăm datele pentru executarea unui contract sau pe baza consimţământului dvs., puteţi solicita ca datele pe care ni le-aţi furnizat să vă fie furnizate, dvs. sau unei alte organizaţii, într-o formă structurată şi care poate fi citită automat.
 • Dreptul de a se opune – aveţi dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing.
 • Dreptul la retragerea consimţământului – când vă prelucrăm datele pe baza consimţământului dvs., aveţi dreptul de a vă retrage acest consimţământ în orice moment.

Vă puteţi exercita drepturile trimiţând o solicitare la adresa companiadarte@gmail.com  .

Solicitările dumneavoastră vor primi răspuns în cel mai scurt timp posibil, în funcţie de natura solicitării şi în maxim zece zile.

În cazul în care consideraţi că datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate eronat sau că prelucrarea lor de către Asociatia Compania D’arte contravine regulamentului GPRD, vă rugăm să ne informaţi la companiadarte@gmail.com

Dacă problema nu poate fi rezolvată în acest mod, puteţi înainta o plângere către autoritatea naţională de supraveghere www.dataprotection.ro 

Contact:
Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați-ne:

Website: www.companiadearte.com

Email: companiadarte@gmail.com

Tel. 0723297456