Daliei 11 Timișoara +4 0723297456 companiadarte@gmail.com

Termeni și condiții

logo compania darte

Bine aţi venit pe site-ul organizatiei nonguvernamentale Asociatia “Compania D’arte”.

Vă rugăm citiţi cu atentie Termenii şi Condiţiile de Utilizare, deoarece aceştia guvernează utilizarea Site-ului şi a Serviciilor. Înainte de utilizarea Site-ului şi a Serviciilor, trebuie să fiţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii accesand butonul de „Acceptare” in momentul inregistrarii.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, nu utilizaţi Site-ul sau Serviciile.

Compania D’arte îşi rezervă dreptul de a schimba sau întrerupe funcţionarea Site-ului sau a Serviciilor, a oricarui aspect al Site-ului şi al Serviciilor, sau a Termenilor şi Condiţiilor, în orice moment, fără preaviz. Compania D’arte vă oferă Site-ul şi serviciile cu condiţia să acceptaţi, fără modificări, aceşti termeni şi condiţii.

Aceste stipulări constituie baza esenţială a acordului dintre dumneavoastră şi Compania D’arte. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a selecta utilizatorii. Încălcarea Termenilor si Conditiilor va fi sancţionată, sancţiunile mergînd de la un simplu avertisment pînă la retragerea facilităţilor de utilizare pe termen nelimitat si recuperarea oricaror prejudicii cauzate.

Utilizand site-ul si serviciile Companiei D’arte confirmati luarea la cunostinta si intelegerea deplina a acestor termeni si conditii exprimandu-va acordul pentru respectarea lor.

Compania D’arte îşi rezervă dreptul de a aduce schimbări Site-ului, Serviciilor şi Termenilor şi Condiţiilor utilizarii acestora oricând, fara notificari prealabile, schimbări ce vor intra în vigoare imediat după afişarea lor in mod public in cadrul retelei. Fiecare utilizator are obligatia de a consulta periodic acesti termeni si conditii.

Termenii si Conditiile de utilizare sunt constituite din:

I. REGLEMENTARI GENERALE

II. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

III. POLITICA DE NEWSLETTER

IV. REGULAMENT COMUNITATE COMPANIA D’ARTE

I. REGLEMENTARI GENERALE

1. Utilizare site si servicii

  1. Se interzice utilizarea site-ului şi a serviciilor în orice mod ilegal sau indtru-un mod menit sa aduca prejudicii Companiei D’arte , partenerilor organizatiei sau celorlalti utilizatori ai site-ului.
  2. Se interzice utilizarea Site-ului şi a Serviciilor în orice mod care ar putea dăuna functionarii site-ului sau ar putea prejudicia Site-ul si Compania D’arte.
  3. Varsta minima pentru pentru a putea utiliza Site-ul si/sau Serviciile este de 18 ani. Puteţi avea un  singur cont activ pe site. Nu puteţi transfera contul dumneavoastră niciunei alte persoane. Pentru afişarea anumitor conţinuturi exclusive sau pentru accesul la anumite functii ale site-ului ori pagini ale Site-ului aveţi nevoie de un cont de utilizator. Răspunderea pentru activităţile desfăşurate vă aparţine în întregime pe durata utilizării Site-ului şi/sau Serviciilor, şi veţi suporta riscurile asociate cu utilizarea lor.
  4. Sunteţi de acord să nu folosiţi Site-ul sau Serviciile pentru a desfăşura activităţi interzise. Activităţile interzise includ, dar nu se limitează la, utilizarea Site-ului sau Serviciilor pentru: interceptarea sau interferarea cu alte mijloace de comunicaţie; violarea securităţii sau integrităţii, sau dobândirea accesului neautorizat la Site sau alte servicii sau sisteme; răspândirea viruşilor, troienilor sau a altor coduri sau programe cu intenţia de a cauza daune, de a interfera, intercepta sau expropria orice sistem sau date; a trimite „spam”-uri sau alte comunicări nesolicitate oricărei alte părţi; a crea „mail drop” pentru astfel de comunicări, sau pentru a vă implica sau a permite servicii de „e-mail relay”; a impune o sarcină nerezonabil de mare asupra sistemului, asupra unui alt sistem sau a unei alte infrastructuri (asa-numitul „load”); a comite fraudă; a înşela sau a impersona o altă parte, pentru a declara fals sau pentru a reprezenta greşit propria identitate sau afiliere; a trimite, primi, afişa sau distribui orice material care încalcă sau violează orice proprietate intelectuală sau alt drept a oricărei entităţi sau persoane, inclusiv, fără a se limita la, drepturi de autor, patente, mărci înregistrate, legi ce guvernează secretele comerciale, drepturile de confidenţialitate sau publicitate; a trimite, primi, afişa sau distribui orice material pe care nu aveţi dreptul de a le pune la dispoziţia altora; a comunica afirmaţii sau materiale defaimatoare; a urmări şi/sau hărţui orice persoană; a vă angaja în orice comportament care ar expune Asociatia “Compania D’arte răspunderii civile sau penale; sau a îi ajuta pe alţii să se implice în comportamente interzise.

2. Continut generat de utilizator

a) Multe dintre informaţiile şi materialele de pe Site sunt puse la dispoziţie de către utilizatori. Compania D’arte nu garantează acurateţea materialelor generate de utilizatori.

b) Compania D’arte îşi rezervă dreptul de a monitoriza sau aproba afişările materialelor generate de utilizatori pe Site, dar nu este obligat să facă acest lucru. Prin acceptarea acestor Condiţii şi Termeni, recunoaşteţi faptul că Compania D’arte nu răspunde de materialele generate de utilizatori afişate pe Site sau disponibile de altfel prin Servicii, şi vă asumaţi riscul oricărei încrederi acordate acestor materiale.

c) Sunteţi unicul responsabil de conţinutul oricărui material pe care il transmiteţi prin Servicii sau pe care îl afişaţi pe Site. Compania D’arte îşi rezervă dreptul de a edita, modifica, îndepărta, de a schimba sau refuza de altfel să afişeze orice materiale generate de utilizatori, fără aviz către utilizatorul care a contribuit la astfel de materiale.

d) Acceptând aceşti Termeni şi Condiţii, renunţaţi la orice drept pe care îl aveţi legat de astfel de materiale generate de utilizatori, inclusiv drepturile de autor sau drepturi morale pe care le puteţi avea asupra acestor materiale. Dacă alegeţi să oferiţi astfel de materiale prin intermediul Serviciilor, acordaţi prin prezenta Companiei D’arte o licenţă cu drept de reproducere, complet plătită, mondială, perpetuă, irevocabilă, transferabilă şi fără exclusivităţi pentru a folosi, copia, reproduce, modifica, adapta, distribui, transmite, difuza, afişa, expune, proiecta sau a exploata de altfel orice astfel de material în orice formă, existentă în prezent sau care va fi dezvoltată pe viitor, şi de a publica sau disemina de altfel numele dumneavoastră sau alte informaţii identificabile personal legate de astfel de materiale (supuse termenilor politicii de confidenţialitate).

3. Copyright

a) Compania d’arte acordă maximă seriozitate oricăror reclamaţii legate de încălcarea dreptului de autor aparţinând materialelor generate de utilizatori disponibile pe Site si/sau in cadrul Serviciilor. Orice persoană („Reclamantul”) poate înştiinţa Compania D’arte de o posibilă încălcare a dreptului de autor printr-o comunicare scrisă adresată persoanei responsabile desemnate de Compania d’arte ce include toate informaţiile următoare („Înştiinţarea”): O semnătură fizică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele deţinătorului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat ; Identificarea articolului protejat de drepturile de autor care se presupune că au fost încălcate, sau dacă printr-o inştiinţare se face referire la mai multe articole sau materiale protejate de drepturile de autor, o listă reprezentativă a acestor articole si materiale ; Identificarea materialului care se presupune că încalcă anumite drepturi, care va fi scos sau la care se va bloca accesul, şi informaţii suficiente pentru a permite Companiei D’arte sa localizeze acest material ; Informaţii suficiente pentru a permiteCompaniei D’arte  să contacteze Reclamantul, precum o adresă, număr de telefon, şi, dacă există, o adresă de mail electronică la care Reclamantul poate fi contactat ; O declaraţie conform căreia Reclamantul este convins că folosirea materialului în modul în care a fost reclamat nu este autorizată de deţinătorul dreptului de autor sau de către lege ; O declaraţie conform căreia informaţiile din înştiinţare sunt exacte, şi sub posibilitatea de a fi acuzat de sperjur, că Reclamantul este autorizat să acţioneze în numele deţinătorului dreptului exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

b) In momentul primirii inştiinţării ce conţine în mod substanţial toate informaţiile de mai sus, Compania D’arte va scoate şi bloca fără întârziere accesul la materialul care se presupune că încalcă drepturile de autor sau care se presupune că face obiectul unei activităţi de încălcare a dreptului de autor. Compania d’arte va înştiinţa de asemenea imediat utilizatorul responsabil de afişarea unui asemenea material care se presupune că încalca aceste drepturi („Persoana Responsabilă”) de faptul că acest material a fost scos din uz, sau de faptul că accesul la un asemenea conţinut a fost blocat.

c) Persoana Responsabilă poate depune apoi o contra-reclamaţie către persoana desemnată de către Compania D’arte care include toate următoarele informaţii în mod substanţial („Contra-reclamaţia”): O semnătură fizică sau electronică a persoanei responsabile ; Identificarea materialului care a fost scos sau la care s-a blocat accesul şi locaţia unde a apărut materialul înainte de a fi scos sau de a se bloca accesul către acesta ; Numele, adresa şi numărul de telefon al persoanei responsabile.

d) In mometul primirii unei astfel de contra-reclamaţii ce conţine în mod substanţial toate informaţiile menţionate mai sus, Compania D’arte va trimite fără întârziere o copie a acestei contra-reclamaţii către Reclamant şi va înştiinţa Reclamantul că va înlocui materialul scos sau va debloca accesul la acesta în termen de 10 zile lucrătoare.

e) Dacă reclamantul nu oferă un aviz scris agentului desemnat de Compania D’arte conform căruia reclamantul a înaintat o acţiune ce urmăreşte obţinerea unui ordin judecătoresc pentru a împiedica persoana responsabilă să mai întreprindă alte activităţi ilegale referitoare la materialul presupus ilegal, Compania D’arte va înlocui materialul scos sau va înceta să mai blocheze accesul la acesta în nu mai puţin de 10 zile de la primirea Contra-Reclamaţiei.

f) Orice persoană care cu bună ştiinţă denaturează faptul că orice material, conţinut sau activitate este ilegală sau că respectivul material sau activitate au fost înlăturate sau s-a blocat accesul la aceastea din greşeală sau identificare greşită, va suporta daune. Oricărei persoane care încalcă drepturile de autor i se poate refuza pe viitor accesul la Site sau Servicii.

4. Parole personale

a) Vi se poate cere să creaţi un nume de utilizator şi o parolă poentru a avea acces la Site şi/sau pentru a folosi Serviciile. Sunteţi unicul răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii numelui de utilizator şi parolei.

b) Compania D’arte nu răspunde de pierderea sau daunele rezultate ca urmare a folosirii neautorizate a numelui de utilizator sau a parolei sau a identităţii dumneavoastră pe Site.

5. Proprietatea intelectuala

a) Site-ul, materialele generate de utilizatori, şi alte conţinuturi puse la dispoziţie prin acest intermediu, inclusiv, dar nu limitându-se la: texte, fotografii, videoclipuri, imagini grafice, înregistrări audio şi orice material software care este pus la dispoziţie pentru vizionare şi descărcare de pe Site (numit colectiv „Conţinutul”) sunt protejate de legile romane şi/sau legile internaţionale de drepturi de autor.

b) Conţinutul este disponibil numai pentru uz individual. Orice reproducere, redistribuire, interpretare sau afişare a conţinutului sau a unei părţi a conţinutului, care nu este în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii, este explicit interzisă prin lege şi poate avea ca rezultat acuzaţii civile sau penale.

d) Sunteţi de acord să respectaţi orice înştiinţări referitoare la drepturile de autor, informaţii sau restricţii incluse în conţinut. Folosirea mărcilor comerciale ale terţilor pe Site sau in cadrul Serviciilor nu sugerează intotdeauna o afiliere, asociere, aprobare sau sponsorizare între Compania D’arte şi orice asemenea terţ.

6. Taxe si tarife

a) Compania D’arte nu percepe taxe momentan utilizatorilor Site-ului.

b) Dacă Compania D’arte stabileşte taxe pentru servicii si/sau site, va înştiinţa şi va obţine acordul dumneavoastră înainte ca taxele să fie percepute.

7. Exonerarea raspunderii

a) Compania D’arte nu renunta la orice garantie sau conditii de orice natura referitoare la Site, la Servicii, continutul, materialele generate de utilizator sau orice material software, inclusiv dar nu limitandu-se la toate garantiile si conditiile de vandabilitate sau potrivire pentru un anume scop, titlu si ne-incalcare a vreunui drept.

b) Compania D’arte nu face reprezentari referitoare la caracterul complet, exactitatea, caracterul oportun, continuitatea, conformitatea si potrivirea cu orice scop sau referitoare la orice informatii continute pe Site si/sau in interiorul Serviciilor.

c) Compania d’arte nu va fi responsabila sub nici o forma pentru daune speciale, accidentale, punitive, indirecte sau secundare, pentru daune de orice natura rezultate din utilizarea, pierderea dreptului de utilizare a Serviciilor/Site-ului sau a oircaror informatii, continut sau materiale generate de utilizatori continute pe Site sau in cadrul Serviciilor indiferent de natura activitatii.

d) Înţelegeţi şi sunteţi în mod expres de acord că serviciile şi site-ul sunt oferite „ca atare” şi „în limita disponibilităţii”. Compania d’arte nu garantează că serviciile sau site-ul vor funcţiona fără întrerupere sau fără erori.

e) Nicio declaraţie verbală sau informaţie oferită de Compania D’arte nu va oferi vreo garanţie. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de site sau de termenii, condiţiile, regulile, politicile, ghidul sau practica Companiei D’arte sau dacă aveţi dispute cu aceasta, unica şi exclusiva soluţie este să încheiaţi acest acord şi să nu mai utilizaţi site-ul şi serviciile.

8. Actualizarea informatiilor

Compania D’arte nu îşi ia angajamentul de a actualiza informaţiile oferite pe Site si/sau in interiorul Serviciilor.

9. Forta majora

Compania D’arte nu va răspunde de daunele, întârzierile de funcţionare sau nefuncţionare cauzate de funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea echipamentelor, perioada de inactivitate sau întârzierile furnizorilor de servicii de internet, întreruperile funcţionării reţelei sau cablurilor, condiţiile meteo critice, nedisponibilitatea informaţiilor, grevele sau alte dispute legate de muncă, rebeliuni, incendii, revolte, războaie, nefuncţionarea curieratelor, accidente, evenimente de forţă majoră sau alte cauze care nu ţin de controlul rezonabil al Companiei D’arte.

10.Legaturi externe (link-uri)

a) Site-ul si sau Serviciile pot conţine hyperlink-uri către alte site-uri web deţinute şi operate de către terţi.

b) Site-urile spre care se oferă link-uri nu se află sub controlul Companiei D’arte iar Compania D’arte nu răspunde de conţinutul site-ului terţilor sau de informaţiile şi serviciile oferite de aceşti terţi.

c) Prezenţa vreunui hyperlink nu implică aprobarea de către Compania D’arte a site-ului respectiv.

11. Protejarea entitatii

Sunteţi de acord să protejaţi, să feriţi şi să nu acuzaţi Compania D’arte de răspunderi, reclamaţii, acţiuni, solicitări, daune, costuri, pierderi sau cheltuieli (inclusiv taxe notariale rezonabile) ce rezultă din folosirea Site-ului sau a Serviciilor, folosirea site-urilor web ale terţilor sau serviciilor acestora sau din orice încălcare din partea dumneavoastră a acestor Termeni şi Condiţii.

12. Arbitraj legislativ

a)Orice dispută ce apare între dumneavoastră şi Compania D’arte din utilizarea sau referitor la Site-ul, Serviciile oferite de Compania D’arte inclusiv dar nu limitându-se la orice revendicări legale, de drept comun, regulamentare, locale, de stat sau constituţionale, vor fi în cele din urmă rezolvate prin arbitraj în conformitate cu legile pentru arbitrajul în vigoare la momentul începerii unui astfel de arbitraj. Va fi ales un singur arbitru legal de către dumneavoastră şi Compania D’artepentru a rezolva disputa în conformitate cu legile şi procedurile in vigoare, iar decizia arbitrului va fi finală şi obligatorie pentru ambele părţi.

b)Veţi răspunde de plata propriilor cheltuieli de arbitraj, onorarii ale avocaţilor şi alte cheltuieli conexe, inclusiv orice taxe legale.

c)Orice probleme legate de interpretarea contractului vor fi rezolvate în conformitate cu legile statului. Mai mult, sunteţi de acord că orice arbitraj pe care îl iniţiaţi ce rezultă din sau are legătură cu aceşti termeni şi condiţii, cu site-ul sau serviciile oferite de Compania D’artetrebuie iniţiat în termen de o (1) luna de la data la care faceţi revendicarea, şi că nu puteţi face nicio revendicare după această dată.Sunteţi de asemenea de acord că după această dată nu puteţi face nicio revendicare.

d) Sunteţi de asemenea de acord că nu va fi făcută nicio revendicare de natura sau sub forma unei acţiuni de clasă în procedura de arbitraj. Compania D’arte va avea dreptul de a acţiona legal împotriva dumneavoastră pentru a-şi proteja şi pune în aplicare proprietatea intelectuală şi drepturile de despăgubire, inclusiv recuperarea unor daune.

13. Anularea dreptului de utilizare

a) Puteţi anula contul de utilizator oricând oferind Companiei D’arte un aviz referitor la această anulare.

b) Compania D’arte îşi rezervă dreptul de a vă bloca accesul pe Site şi la Servicii imediat, în eventualitatea încălcării Termenilor şi Condiţiilor (Termenii şi Condiţiile putând fi modificate la anumite perioade) sau la decizia Companiei D’arte de a închide Site-ul şi/sau de a anula Serviciile. În eventualitatea acestei închideri, drepturile şi obligaţiile rezultate conform Termenilor şi Condiţiilor, inclusiv dar nu limitându-se la: stipulările legate de drepturile de proprietate intelectuală, renunţarea la garanţii, limitarea răspunderii şi a soluţiilor, despăgubirilor şi arbitrajului, se vor prelungi pe termen nelimitat.

c) Înţelegeţi şi sunteţi de acord că închiderea contului de utilizator şi folosirea discontinuă a Site-ului si/sau a Serviciilor sunt singurele dumneavoastră drepturi şi

soluţii referitoare la orice dispută cu Compania D’artesau oricare dintre termenii, condiţiile, regulile, politicile, ghidurile sau practicile sale. Închiderea contului dumneavoastră din partea Companiei D’arte ca urmare a încălcării oricărora dintre aceşti Termeni şi Condiţii nu va limita sau afecta dreptul Companiei D’artede a obţine alte despăgubiri corespunzătoare, fie legale sau drepturi naturale.

14. Accesul la informatii cu caracter personal

Asociatia “Compania D’arte” este inscrisa sub nr. 24978 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Conform GPRD, aveţi o serie de drepturi privind datele dumneavoastră cu caracter personal, iar noi, ca operator de date, suntem oligați să le respectăm. Pentru detalii despre datele cu caracter personal pe care le colectam va rugam sa accesati pagina Prelucrarea datelor cu caracter personal Asociația Compania D’arte

a) Compania D’arte va avea acces la informaţiile dumneavoastră de identificare personala iar acestea vor ramane confidentiale.

b) Compania D’arte poate utiliza informaţiile de identificare personale pe care le puneţi la dispoziţie pentru a vă trimite înştiinţări care vă pot interesa.

c) In eventualitatea unei investigaţii din partea autorităţilor statului autorizaţi Compania D’arte să dezvăluie orice informaţie personală. Compania D’arte nu are nicio responsabilitate în această privinţă din punct de vedere legal.

15. Prevederi aditionale

a) Sunteţi de acord că dacă oricare dintre stipulările Termenilor şi Condiţiilor este considerată ca fiind nelegală sau neaplicabilă conform legilor în vigoare, aceste stipulări să fie considerate înlocuite de stipulări valabile, aplicabile care se apropie cel mai mult de intenţia stipulării iniţiale, iar restul Termenilor şi Condiţiilor vor continua să aibă efect legal.

b) Sunteţi de acord că aceşti Termeni şi Condiţii constituie întregul acord între dumneavoastră şi Compania D’arte şi că înlocuiesc orice acord anterior sau actual.

c) Aceşti Termeni şi Condiţii nu pot fi modificati verbal, ci doar în scris prin afişarea Termenilor şi Condiţiilor revizuite pe Site si sau in interiorul Serviciilor.

d) Orice drepturi neacordate expres aici sunt rezervate de catre Compania D’arte.

e) Compania D’arte îşi rezervă dreptul de a aduce schimbări Site-ului, Serviciilor şi acestor Termeni şi Condiţii oricând, fara notificare prealabila, schimbări ce vor intra în vigoare imediat după afişarea lor.

II. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Colectarea datelor personale, ne permite sa intelegem nevoile si cerintele dumneavostra, pentru a furniza continut personalizat si pentru a adapta spatiul publicitar preferintelor dumneavoastra.

Compania D’arte respecta confidentialitatea informatiilor preluate de la utilizatorii sai.

1. Confidentialitate

a) Pentru a raspunde intrebarilor dvs. si pentru a tine evidente despre folosirea serviciilor Companiei D’arte poate aparea necesitatea cererii unor informatii cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon.

b) Compania D’arte se obliga sa protejeze confidentialitatea membrilor sai. Nici un fel de informatii cu caracter personal nu vor fi transmise catre terti, cu exceptia acelor terti parteneri ai Companiei D’arte care asigura buna functionare a acestui site.

c) Site-ul si Serviciile Companiei D’arte pot utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic: adresa dumneavoastra de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informatii despre traficul realizat de dumneavostra, adrese IP. Toate aceste informatii colectate de Compania D’arte au scopul de a ajuta la imbunatatirea serviciilor oferite.

2. Securitatea membrilor

a) In timpul procesului de inregistrare, utilizatorii vor alege un nume utilizator si o parola. Responsabilitatea pentru pastrarea confidentialitatii acestor parole cade in intregime in sarcina membrilor, ei devenind responsabili pentru toate activitatile ce pot aparea prin utilizarea acesteia.

b) Membrii pot modifica parola si profilul personal in orice moment. Membrii vor anunta imediat Compania D’arte de orice inadvertente in cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizata, improprie sau ilegala a parolei sau a contului sau orice alta problema de securitate.

c) Este responsabilitatea membrilor sa actualizeze si sa asigure ca adresa de email la care mesajele sunt trimise este cea corecta, are un caracter permanent si ca mesajele trimise de Compania D’arte nu sunt tratate ca SPAM de catre providerul de e-mail (ex: Yahoo, Google, MSN)

d) Compania D’arte nu este responsabila pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de actiune, cheltuieli, judecati, premii, penalitati sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Sectiuni. Este responsabilitatea membrului sa se asigure ca orice utilizator autorizat al contului inregistrat pe companiadearte.com a citit Termenii si Conditiile si intelege ca utilizarea de catre ei a Site-ului si Serviciilor oferite se supune acestor termeni, conditii si regulamente.

e) Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru modul de folosire a Site-ului si Serviciilor de catre orice terta persoana autorizata a contului de membru si pentru orice consecinta ar rezulta din utilizarea necorespunzatorare sau de incalcarea acordului de catre o astfel de persoana.

3. Colectarea datelor

Colectarea datelor personale de catre Compania D’arte se face prin urmatoarele modalitati: direct de la utilizator: in momentul inregistrarii sau abonarii la serviciile oferite. Pentru a tine evidenta folosirii tuturor serviciilor poate aparea necesitatea cererii unor informatii cu caracter personal (adresa de mail, nume, prenume, adresa) – din raportul de trafic : in momentul vizitarii domeniului companiadearte.com (Site si Servicii), furnizati anumite informatii despte dumneavoastra, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde ati vizitat domeniul, durata vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare folosit si tipul browser-ului, companiadearte.com inregistrand aceste date. – prin intermediul cookie-urilor: cand vizitati companiadearte.com vor fi stocate cookies-uri pe calculatorul personal pentru a facilita gestionarea preferintelor dumneavoastra.

4. Cookie

a) Cookie-ul reprezinta un fisier de tip “.txt”, oferite browser-ului dumneavostra de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavostra. Majoritatea browser-elor sunt setate sa accepte aceste cookie-uri. Daca nu doriti acest lucru, puteti reseta browser-ul dumneavoastra, sa fiti anuntati de fiecare data cand primiti cate un cookie sau sa refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este important sa stiti ca in urma setarii browser-ului sa refuze cookie-urile, este posibil ca unele sectiuni aferente Site-ului si Serviciilor sa nu poata fi vizualizate normal.

b) Cookies-urile ne ajuta sa va recunoastem la fiecare vizita pe domeniul www.companiadearte.com. Cookies-urile pot fi folosite pentru a compila date referitoare la intelegerea si folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser.

c) Site-ul Companiadearte.com poate contine publicitate oferita de o terta parte. Este posibil ca aceasta terta persoana sa stocheze cookie-uri in computerul dumneavoastra, care sa-i permita sa stranga date statistice referitoare la contentul personalizat si pentru monitorizarea campaniilor desfasurate de acestia.

d) Compania D’arte nu poate controla si nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dumneavoastra. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica.

5. Protejarea datelor

Informatiile colectate de la dumneavostra sunt foarte importante si sunt confidentiale. Compania D’arte nu ofera informatiile colectate unor terte persoane fara consimtamantul dumneavostra, expres si prealabil. Putem furniza unor terti informatii de ordin general referitoare la vanzari, trafic precum si alte informatii, insa aceste statistici nu vor contine date cu caracter personal.

6. Accesul la datele personale

a) In afara execeptiilor expuse mai sus, Compania D’arte nu va dezvalui nici un fel de informatii personale despre utilizatorii sai catre terte parti fara a avea in prealabil acordul acestora.

b) Compania D’arte poate dezvalui informatii identificabile personal atunci cand legea prevede in mod expres acest lucru sau atunci cand serviciul sau informatia respectiva este necesar pentru a proteja drepturile si interesele Companiei D’arte

c) Anumite date personale (nume, prenume, data nasterii) pot aparea in paginile personale (de profil) fiind vizualizate de terte persoane.

d) Cand ne furnizati informatii despre o alta persoana, trebuie sa aveti aprobarea acesteia de a actiona in numele ei spre transmiterea datelor sale personale.

III. POLITICA NEWSLETTER

Newsletter-ul Compania D’arte (denumit in continuare NEWSLETTER) este un serviciu gratuit furnizat de catre companiadearte.com (denumit in continuare FURNIZOR), utilizatorilor (denumiti in continuare UTILIZATOR sau ABONAT) site-ului/serviciilor www.companiadearte.com (denumit in continuare SITE), caruia i se aplica urmatorii termeni si conditii.

1. Newsletter-ul Companiei D’arte

a) Newsletter-ul reprezinta un mesaj electronic (email) livrat regulat de catre furnizor, utilizatorilor abonati, care isi dau acordul in mod expres si neechivoc, cu privire la termenii si conditiile expuse in prezentul regulament.

b) Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face automat in momentul inregistrarii contului de membru. Concomitent cu inregistrearea unui cont utilizatorul isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni si conditii.

2. Abonare / dezabonare

a) Abonarea la newsletter nu este conditionata de statutul de membru inregistrat.

b) Pentru abonare la newsletter trebuie sa furnizati datele personale cerute in formular. Datele personale necesare sunt: numele si adresa de email. Aditional pot fi cerute date suplimentare, cu conditia ca utilizatorul sa-si dea acordul in mod expres si neechivoc.

c) Este obligatoriu ca datele introduse in formular sa fie reale. Nu este permisa introducerea datelor false precum si introducerea de date care nu va apartin.

d) Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza fara o notificare in prealabil abonarea la newsletter daca se observa ca datele introduse in formular nu sunt reale sau nu va apartin.

e) Concomitent cu inregistrarea ca membru, utilizatorul isi exprima acordul pentru abonarea automata la newsletter-ul Companiei D’arte.

f) Utilizatorul va cere incetarea transmiterii mesajelor tip “newsletter” accesand link-ul “dezabonare” regasit in interiorul fiecarui mesaj primit, dezabonarea se va efectua instantaneu. Compania D’arte se obliga a nu mai transmite mesaje de tip newsletter ulterior dezabonarii.

3. Conditii de utilizare

a) Utilizatorul trebuie sa se asigure ca newsletterul trimise de catre furnizor ajunge la destinatie (este livrat in „Inbox”).

b) Pentru a asigura o buna livrare a newsletterului trimis de catre furnizor, utilizatorul trebuie sa introduca adresa de email office@companiadearte.com in agenda de contacte (Address Book). Totodata, in cazul in care emailurile trimise de catre furnizor ajung in dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de catre softul folosit (clientul de email), utilizatorul trebuie sa acceseze butonul Not Spam / Not Junk.

c) Nu este permisa sub nicio forma raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Raportarea ca SPAM / Junk, atrage dupa sine dezabonarea automata de la newsletter. Furnizorul respecta dreptul la intimitate al utilizatorului iar in cazul in care utilizatorul nu doreste sa mai primeasca newsletterul trimis de furnizor, este suficient sa se dezaboneze. Dezabonarea se realizeaza instantaneu, iar utilizatorul nu va mai primi mesaje ulterioare decat daca se reaboneaza.

4. Date cu carcater personal

a) Completand formularul de abonare la newsletter, ca utilizator, va dati acordul, in mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Compania D’arte numit furnizor (de informatii).

b) Datele personale completate in formular vor fi folosite in conformitate cu politica de confidentialitate si nu vor fi facute publice niciunei terte parti fara acordul dumneavoastra.

5. Exonerarea raspunderii

a) Compania D’arte / Furnizorul nu ofera niciun fel de garantie asupra continutului furnizat in newsletter si nu ofera nici o garantie ca serviciul va functiona fara intreruperi sau fara erori sau ca defectiunile vor fi remediate. Totodata furnizorul nu garanteaza ca probleme de securitate sau erorile umane si/sau ale softului pot fi preintampinate in totalitate.

b) Compania D’arte / Furnizorul nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplaceri cauzate de folosirea serviciului. Raspunderea folosirii serviciului revine in totalitate utilizatorului.

6. Politica anti-spam

Compania D’arte nu tolereaza mesajele nesolicitate (SPAM). Pentru a preintampina abonarile false sau automate la newsletter, folosim sistemul CONFIRMED OPT IN. În acest fel abonarea la fiecare newsletter se face doar dupa confirmarea adresei de email a vizitatorului. Totodata, furnizorul garanteaza ca din momentul dezabonarii, nu veti mai primi editiile viitoare ale newsletter-ului. Fiecare newsletter trimis de catre furnizor va contine instructiuni clare de dezabonare instant (one click).

7. Incetarea utilizarii serviciului

a) Oricare dintre parti are dreptul de a inceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricand, fara invocarea vreunui motiv si fara notificare prealabila.

b) Compania D’arte isi rezerva dreptul de a inceta imediat furnizarea serviciilor sale catre orice utilizator, in cazul in care acesta a incalcat conditiile mentionate mai sus.

IV. REGULAMENT COMUNITATE COMPANIA D’ARTE

1. Reguli generale

a) Postarea de mesaje si subiecte presupune inregistrare si autentificare. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, precum si de multe altele, trebuie sa aveti un statut de membru inregistrat si autentificat.

b) Un membru al forumului poate avea un singur cont de utilizator. Este interzisă folosirea de “clone” (mai multe conturi ale aceleiaşi persoane). Detectarea conturilor de tip “clona” atrage dupa sine blocarea/stergerea atat a contului principal cat si a tuturor conturilor aditionale.

c) Inregistrarea in cadrul comunitatii se va efectua utilizand o adresa e-mail valida, cu un caracter permanent. Nu se vor folosii servicii de email temporar. Conturile inregistrate utilizand aceste servicii for fi blocate.

d) Numele utilizator (ID,nick) nu va contine adresa de e-mail si nu va fi construit utilizand cuvinte obscene, vulgare, defaimatoare, rasiste, xenofobe etc.

e) Numele utilizator (ID,nick), dupa inregistrare, va avea un caracter permanent si nu va putea fi schimbat.

f) Administratorii site-ului pot decide stergerea/editarea mesajelor precum si “suspendarea”/ ”blocarea” userilor. Deciziile acestora nu pot fi influentate de membrii comunitatii. In conditiile in care considerati ca ati fost supus unui abuz, relatati-ne acest lucru in aria “abuzuri”, vom analiza impreuna transparent si obiectiv situatia creeata.

g) Moderatorii vor sterge, muta sau modifica orice subiect sau reclama care nu contine informatii relevante referitoare la specificul comunitatii site-ului.

h) Compania D’arte isi rezerva dreptul de a sterge mesajele care nu sunt de interes sau care creeaza tensiune si dezacord. Nu sunt acceptate vendetele personale si barfa negativa la adresa altor utilizatori ai forumului.

i) Compania D’arte isi rezerva dreptul de a pastra un caracter intern si confidential asupra deciziilor luate de administratori. Ne rezervam dreptul de a nu da explicatii in legatura cu deciziile luate de acestia.

j) Mesajele private transmise intre membrii comunitatii intra sub incidenta prezentului regulament.

k) Mesajele scrise in cadrul ariilor precum si orice atasamente publicate devin proprietatea Companiei D’arte. Acestea nu pot fi sterse la cererea utilizatorilor decat in situatii exceptionale si numai cu acordul prealabil al proprietarilor de drept.

l) Materialele şi informaţiile preluate (integral sau parţial) din alte surse sînt proprietatea acestora, iar dacă citarea lor aduce lezarea intereselor respectivilor, vor fi eliminate de pe site la cerere, dacă această cerere este îndreptăţită şi dovedită de proprietarii reali.

m) Se interzice ataşarea de fişiere ce conţin viruşi, troieni, spyware, programe fără licenţă, crack-uri sau orice fel de ataşament ilegal sau potenţial periculos

n) Se interzice referirea la orice joc de tip “piramidal” sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor persoane, precum şi orice alte activităţi similare unor fapte în privinţa cărora s-a probat în trecut potenţialul infracţional.

o) Pentru orice nelamuriri, probleme sau reclamatii la adresa forumului va rugam sa ne contactati la adresa de email office@companiadearte.com Publicarea de mesaje ce au un caracter administrativ in alte arii decat cea mentionata anterior este interzisa.

p) Dacă vă simţiţi nedreptăţiti de atitudinea sau actiunile unui membru al comunitatii, puteţi deschide un topic pe aria de abuzuri, unde un supermoderator sau admin va interveni dacă este cazul.

r) Comunitatea Compania D’arte este o comunitate privata. Ne rezervam dreptul de a selecta membrii si nu uitati ca pentru noi conteaza calitatea mesajelor si nu cantitatea.

2. Reguli de conduita

a) Nu se admite folosirea unui limbaj vulgar, obscen sau discriminator. Nu se accepta jigniri intre membrii comunitatii site-ului doar pentru ca nu impartasesc aceeasi parere.

b) Atacul la persoana, jignirea (sub orice forma), limbajul agresiv, comportamentul ofensator /abuziv/ indecent este strict interzis si atrage dupa sine banarea contului.

c) Se interzice “autocenzura”: inlocuirea cuvintelor explicite cu diverse caractere (“beep-uri”) pentru că, şi aici, intenţia contează.

d) Compania D’arte NU tolereaza discutii sau remarci de ordin: rasist, extremist, xenofob, antisemit, nazist, defaimare religioasa, discriminator etc. Membrii care adopta astfel de pozitii vor fi banati fara drept de apel.

e) Fiecare membru al comunitatii este responsabil de continutul mesajelor sale. In acest sens, Compania D’arte  nu isi asuma raspunderea privind eventualele prejudicii aduse tertilor concomitent cu expunerea acestor pareri.

3. Reguli comerciale in cadrul comunitatii

a) Publicitatea in cadrul retelei companiadearte.com  (site,forum,aplicatii etc.) reprezinta un serviciu platit.

b) Nu se admit in forum reclamele gratuite la propriile afaceri (site-uri, forum-uri sau firme) si nici nu se admite folosirea mesajelor private pentru a trimite spam.

c) Publicarea site-urilor si blogurilor personale este acceptata, atata timp cat acestea nu reprezinta o afacere.

d) Nu se admite folosirea mesajelor pe paginile site-ului pentru promovarea serviciilor.

e) Semnaturile si pagina de profil nu trebuie sa contina reclame (bloguri, site-uri ale furnizorilor de produse si servicii, poze si filme cu watermark). In caz contrar, reclama va fi stearsa si utilizatorul sanctionat.

f) Recomandăm folosirea unui avatar pt. a vă personifica în relaţia cu userii şi a fi mai uşor de asimilat în dialog. Opţiunea nu trebuie să intre în conflict cu celelalte prevederi regulamentare. Nu se permite folosirea avatarurilor care indica reclama la un anumit produs sau serviciu sau care reprezinta un logo/brand.

g) Nu se accepta publicarea de imagini care au marcate datele de contact (nume, adrese, etc) ale furnizorilor.

h) Nu publicati link-uri catre site-uri concurente Compania D’arte . Aceste link-uri ele vor fi automat sterse (inclusiv in PM).

i) Membrii pot oferi o singura data informatii referitoare la anumite produse si firme, numai daca acestea se refera strict la subiectul respectiv si daca au fost cerute.

j) Nu se admite inregistrarea unui nume de utilizator care sa reprezinte reclama la produse, site-uri sau firme.

k) Nu se admite reclama negativa impotriva unei anumite firme. Se pot mentiona in general problemele sau nemultumirile legate de anumite produse sau servicii oferite de catre o firma, fara a se mentiona numele acesteia sau alte date de idetificare.

l) Se interzice trimiterea de mesaje comerciale prin intermediul mesageriei private.

m) Mesajele care nu respecta acest regulament vor fi editate/sterse si pot duce la sanctiuni si blocarea contului.

Asociatia Compania D’arte
CIF: 18917864
Site web: www.companiadearte.com