Daliei 11 Timișoara +4 0723297456 companiadarte@gmail.com

Obiectivele Companiei D’arte

logo compania darte

Promovăm arta și cultura românească în context european. Compania D’arte își propune susținerea și promovarea artei și culturii române de reală valoare, în spațiul românesc și european, prin inițierea de proiecte specifice vizând manifestări ale artei contemporane din toate domeniile precum și prin proiecte având drept scop cunoașterea și prețuirea artei și culturii naționale și a meșteșugurilor tradiționale, proiectele fiind adresate atât societății românești cât și spațiului european.

Susținem educația prin artă și cultură înaltă a copiilor și tinerilor – viitorii producători și consumatori culturali. Compania D’arte inițiază proiecte de implementare a educației non formale în rândul copiilor și tinerilor precum și proiecte vizând educarea copiilor și tinerilor prin intermediul artei și culturii

Susținem incluziunea socială prin intermediul artei a categoriilor sociale defavorizate. Compania D’arte realizează proiecte având drept scop incluziunea socială prin intermediul artei și culturii a diverselor categorii de oameni defavorizate social , arta și cultura fiind utilizate ca mijloace de exprimare a problemelor cu care se confruntă oamenii respectivi, arta utilizată ca mijloc de comunicare între categorii de oameni integrați social și categorii de oameni marginalizați în societate, precum și pentru dezvoltarea personalității proprii și a abilităților de viață. Compania D’arte organizează proiecte aplicând metodele terapiei prin artă în mediul persoanelor cu deficiențe diverse, în special copii și tineri.

Promovăm dezvoltarea personalității prin intermediul artei și culturii. Compania D’arte promovează dezvoltarea personală prin intermediul artei, prin organizarea cursurilor din diferite domenii artistice, prin spectacolele produse, prin concertele organizate, precum și prin diferite materiale audio pe care le producem, deoarece considerăm că prin intermediul artei oamenii se pot forma și evolua armonios și vor contribui la crearea unui mediu social impregnat de valori umane înalte.