Daliei 11 Timișoara +4 0723297456 companiadarte@gmail.com

Viziunea și misiunea

logo compania darte

Viziunea

Compania D’arte susține respectarea dreptului fundamental al fiecărui om – artist, om de cultură sau cetățean român – dreptul la cultură, dreptul de a-și afirma liber propriile valori culturale în societatea românească.

Misiunea

Compania D’arte este o organizație non profit care își propune să contribuie la afirmarea pe scena românească și europeană a artei și culturii române dorind să schimbe atitudini și mentalități defectuoase instalate în societatea românească, acționând împreună cu artiști, oameni de cultură și susținători ai adevăratelor valori culturale. Prin programele noastre promovăm arta și cultura românească în context european, vizăm educarea prin intermediul artei a copiilor și tinerilor – viitorii promotori culturali, susținem incluziunea socială și dezvoltarea personală a categoriilor sociale defavorizate prin acțiuni culturale specifice.

Compania D’arte a fost înființată în anul 2006 în Timișoara/ România